ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ
Патентно-аналітичне агентство "Форсайт"

Україна, м. Харків,
E-mail: info@foresight-agency.com
paaf@ukr.net
Vodafone 050-628-66-15
Київстар 096-451-47-41
Продаж медобладнання: 
099-791-96-42, 096-978-14-68

Ліцензування обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ліцензування наркотичних засобів (ліцензія на обіг наркотичних засобів), ліцензування психотропних речовин і прекурсорів в Україні. 

Отримання ліцензії на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, відрізняється особливими вимогами, як до керівництва медичного закладу, так і до його співробітників, що має на увазі підготовку великого числа необхідних документів, і витраченого часу на їх збір.

Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» дає наступні визначення:
 1. Наркотичні засоби - речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 2. Прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 3. Психотропні речовини - речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Якщо Ви прийняли рішення почати здійснення діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів (психотропних речовин, прекурсорів), тоді Вам відразу ж потрібно налаштувати себе на копітку роботу для забезпечення Ліцензійних умов, які будуть перевірятися досить часто.

УВАГА! Постановою КМУ від 05.08.2015 року № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабміну України" - Органом ліцензування наразі є Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками, в зв'язку з раніше прийнятим Постановою КМУ від 10.09.2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", згідно з яким Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками буде створена шляхом злиття ДСКН і дер арственной служби України з лікарських засобів. Також, нововведенням Органу ліцензування є те, що ліцензія на папері більше не видається!

Необхідні документи для отримання ліцензії на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:
 1. Заява про отримання ліцензії (скачати форму)
 2. Довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників психічних розладів пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які за своїми службовими обов'язками отримують (або мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - оригінал.
 3. Дозвіл Національної поліції на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам- оригінал.
 4. Довідка МВС про відсутність у працівників (в т.ч. керівника), допущених до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи непогашеної судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України - оригінал.
 5. Копія документа, що підтверджує право власності або право користування або загального користування на об'єкти, на яких проводиться господарська діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку.
 6. Копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, що має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, для заняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які ліцензуються - нотаріально завірені копії.
 7. Відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (скачати форму). Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою підприємства (при наявності).
 8. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу доходів і зборів про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів).
 9. Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (скачати форму), в двох примірниках
Отримання ліцензії передбає оплату держмита в розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Кожен вид дій, на який ви хочете отримати ліцензію, тягне за собою певні вимоги, адже якщо ви будете здійснювати зберігання наркотиків, психотропів та / або прекурсорів, тоді у вас має бути обладнано приміщення, на яке потрібно буде отримати дозвіл від Національної поліції Територіального підрозділу департаменту наркозлочинів (Обласні). З вимогами до даних приміщень можна ознайомитись в Ліцензійних умовах і Наказі МВС № 216.

Якщо ви будете здійснювати перевезення (наркотичних засобів, психотропів та / або прекурсорів) - повинні бути авто і водії з проходженням курсів з перевезення небезпечних вантажів.

Також необхідно затверджені співробітників, які будуть мати права допуску в роботі з препаратами або речовинами, що підлягають контролю. Дана процедура оформляється наказом, а так же наказом підприємства призначається відповідальна особа, яка веде журнал обліку і особа відповідальна за зберігання. Необхідно створити інвентаризаційну комісію, яка буде здійснювати контроль зберігаються речовин і наявність записів в журналі обліку (дана норма встановлена ​​Постановою № 589 По порядок обліку підконтрольних речовин).

Відмова у видачі ліцензії, як правило грунтується на передбачених частиною другою 9 статті Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та частиною третьою статті 13 Закону.

Переоформлення ліцензії на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У разі підстави для переоформлення ліцензії (зміна найменування юридичної особи, якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця) ліцензіат зобов'язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та всі необхідні документи (їх копії (фотокопії), завірені ліцензіатом), які будуть підтверджувати наявність підстав для переоформлення ліцензії. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

 • Якщо у вас додалися нові співробітники, які відображені в наказі про допуск, то вам потрібно буде повідомити Орган Ліцензування шляхом отримання довідок про відсутність судимості та сертифікатів нарколога зі зміненим наказом).
 • Якщо у вас відбулася зміна юридичної адреси підприємства, то потрібно повідомити Орган ліцензування протягом 30 днів.
Дана норма передбачена Основним Законом про ліцензування № 222 (п.3 ст.15).

Основні нормативні акти, які регламентують вид даної діяльності і порядок її ліцензування в Україні:
 1. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (зі змінами та доповненнями);
 2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від від 2 березня 2015 № 222-VIII;
 3. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю над їх обігом» від 3 червня 2009 № 589 (зі змінами та доповненнями);
 4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України (Наказом МОЗ від 01.03.2017 № 193 - втратив чинність) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску) , ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку »від 2 лютого 2010 № 66 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2010 за № 213/17508);
 5. Наказ КМУ № 469 від 13 квітня 2011 р. «Деякі питання видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
 6. Наказ МВС № 52 від 29 січня 2018 р. "Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин»;
 7. Постанова КМУ «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» № 282 - редакція від 06.04.2016
Патентно-аналітичне агентство «Форсайт» надає послуги з отримання ліцензії на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори для фірм і приватних лікарів з будь-якого регіону України! Ми готові надати Вам безкоштовну консультацію з усіх питань, пов'язаних з підготовкою документів на отримання цієї ліцензії.

Див. також Акредитація медичних установ і Ліцензування медичної практики