ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ
Патентно-аналітичне агентство "Форсайт"

Україна, м. Харків,
E-mail: info@foresight-agency.com
paaf@ukr.net
Vodafone 050-628-66-15
Київстар 096-451-47-41
Продаж медобладнання: 
099-791-96-42, 096-978-14-68

Складання та реєстрація договорів на об'єкти інтелектуальної власності


Для розпорядження майновими правами інтелектуальної власності застосовуються ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про передачу виключних майнових прав та інші види документів. Всі укладаються в письмовій формі.

Згідно ч. 1 ст. 1108 ЦК України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності) .

Відомі три види ліцензій:

  • Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
  • Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.
  • Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

Згідно ч. 1 ст. 1109 ЦК України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до закінчення терміну дії виняткового майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

Згідно ч. 1 ст. 1113 ЦК України, за договором про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або в повному складі ці права на визначених договором умовах.

Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації та внесення до реєстру подібної інформації. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором. Однак коректне складання будь-якого виду з перерахованих документів дозволяє створити «чесні правила гри» для всіх сторін. Найчастіше в учасників ринкових відносин виникає потреба внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на торговельну марку.

Державна реєстрація подібних документів зменшує прояви недобросовісної поведінки ліцензіарів. Завдяки внесенню до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель), торговельну марку, промисловий зразок, топографію ІМС, зазначення походження товару та видачу ліцензії, гіпотетичні ліцензіати будуть мати можливість отримати достовірну інформацію про історію об'єкта інтелектуальної власності.

Фахівці ПАА «Форсайт» працюють з будь-якими видами договорів як з державною реєстрацією, так і без неї.

Ціна на послуги залежить від того, який характер носять ліцензії, ліцензійні договори і договори про передачу виключних майнових прав.

ПАА «Форсайт» гарантує гнучку політику формування цін на даний вид послуг.

Зверніться до нас за тел. 099-774-12-25, заповніть бланк або напишіть info@foresight-agency.com, і ви отримаєте кваліфіковану допомогу при складанні, реєстрації документи за розпорядженням майновими правами інтелектуальної власності.