ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ
Патентно-аналітичне агентство "Форсайт"

Україна, м. Харків,
E-mail: info@foresight-agency.com
paaf@ukr.net
Vodafone 050-628-66-15
Київстар 096-451-47-41
Продаж медобладнання: 
099-791-96-42, 096-978-14-68

Розробка внутрішньої документації для медичних закладів

Ведення медичної документації. Розробка документів для медичного закладу.

Складання медичної документаціїПісля відкриття власної медичної практики необхідність складання внутрішньо-організаційних документів, стає дуже актуальною, але також в свою чергу і кропітливою працею, де в середньому обсяг робіт складає біль ніж 200 номенклатурних одиниць документів. Правильно складені внутрішні нормативні документи медичних закладів - це не тільки відповідність закладу вимогам чинного законодавства, але й в першу чергу захист Ваших прав та інтересів!

Необхідність розробки внутрішньої документації зумовлюється вимогами положень чинного законодавства України:

 • Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»
 • Основи законодавства України про охорону здоров'я
 • ЗУ «Про охорону праці»
 • ЗУ «Про захист прав споживачів»
 • ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 • та рядом підзаконних нормативно-правових актів.

Правильною ситуацією з точки зору організації бізнесу буде те, коли вже вся необхідна документація готова на момент початку функціонування медичного закладу. Проте Вам нічого не завадить привести пакет внутрішніх документів у відповідність до вимог чинного законодавства прямо зараз звернувшись до наших фахівців!

ПАА "Форсайт" надає комплексну розробку пакету внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, які будуть регламентувати функціонування закладу охорони здоров'я або фізичної особи-підприємця. Розроблений нами пакет документів, збереже Вас від конфліктів з пацієнтами, допоможе захистити вашу честь, гідність, ділову репутацію та конфіденційну інформацію Вашого закладу.

Наші фахівці при розробці внутрішніх нормативних документів проявляють юридично-інтелектуальний та творчий підхід, ми беремо до уваги всі нюанси в Вашій діяльності, попереджаємо про можливі виникнення ризиків, оформлюємо правовідносини медичного закладу і пацієнта.

На що варто звернути увагу?

Підрозділами МОЗ України контролюється наявність та якість (повнота, актуальність, достовірність) внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, зокрема при:

 • плановій перевірці дотримання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження медичної практики;
 • позаплановій перевірці суб'єкта господарювання за скаргою пацієнта;
 • проходженні акредитації закладом охорони здоров'я.

Відповідність медичного заклада всім вимогам, бесперечно придасть Вам впевненість при перевірках різних владних структур, що в свою чергу дозволить сформувати безпечний простір для Вас та ваших пацієнтів та попередити можливі конфлікти.

Важливо знати, що більшість суперечок між медичним закладом і пацієнтом - це наслідки легковажного ставлення до необхідності правового оформлення документів, супроводжуючих лікувальний процес.

Складність ситуаії з розробками документів для медичного закладу полягає в тому, що на сьогоднішній день не встановлено єдиної форми багатьох документів, а тому для кожного медичного закладу індивідуально, в залежності від профілю діяльності, наші фахівці розроблять необхідні форми документів і допоможуть в грамотному в складанні будь-яких документів, необхідність яких з'являється в процесі ведення медичної практики.

Звертайтеся о фахівців ПАА "Форсайт" і ми проведемо за Вас розробку пакету внутрішньо-організаційних документів та візьмемо на себе усі паперові справи в межах наступних розділів:

 • правовідносини з пацієнтами (договори, правила, рекомендації)
 • кадрові документи (заяви, накази, договори, журнали, інструкції, формування особової справи на кожного працівника)
 • контроль якості медичних послуг (положення та форми перевірки)
 • охорона праці і пожежна безпека (інструкції, журнали, інструктажі);
 • обіг лікарських засобів;
 • уніфіковані клінічні протоколи;
 • нормативно-правова база, яка регламентує вашу господарську діяльність;
 • обліково-звітна документація (медичні картки, листи);
 • форми звітності та інструкції, щодо їх заповнення;
 • санітарні норми;
 • куточок споживача;
 • рекомендації і додаткова документація, яка необхідна для поліпшення Вашої діяльності.


Див. також Ліцезія на медичну практику