ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ
Патентно-аналітичне агентство "Форсайт"

Україна, м. Харків,
E-mail: info@foresight-agency.com
paaf@ukr.net
МТС 050-628-66-15
Київстар 096-451-47-41
Продаж медобладнання: 
099-791-96-42, 096-978-14-68

Реєстрація торговельної марки (товарного знаку, логотипу)"Марка володіє властивістю, яку важко висловити словами. Назвіть це особистістю, характером, аурою, атмосферою, п'ятим виміром - як завгодно, але справа в тому, що саме це "щось", яке притягує як магніт, по-особливому впливає на споживача і приваблює його".
                                                                                                                                                                                            (Девід Огілві)

                                         Реєстрація торгової (торговельної) марки в Україні

Реєстрація торгової (торговельної) марки, реєстрація логотипу або реєстрація торгового знаку в Україні - це все одне й те саме, але в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є зафіксований термін - знак для товарів і послуг  - це позначення, за допомогою якого товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Отже, щоб не плутатись, давайте розберемося з визначеннями:

Trade mark (торговельна марка, товарна марка, торговий знак, TM) - різні переклади «trade mark». По суті, це одне і те ж саме, що й знак для товарів і послуг, тобто позначення, яке здатне видрізняти товари одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів інших юридичних або фізичних осіб.

Фірмовий знак - це унікальний графічний елемент, який зазвичай розташований поряд з назвою компанії. Може використовуватися окремо.

Логотип - спеціально розроблена, індивідуально стилізована форма назви підприємства, часто в оригінальному дизайнерському образі.

Знак обслуговування - це торгова марка, тільки вона використовується по відношенню до послуг, а не до товарів.

Бренд - зазвичай називають вже розкручену торгову марку, марку, яка вже має репутацію серед споживачів і завоювала певний сегмент ринку.

Слоган - короткі фрази, які покликані підкреслювати деякі якості товару і характеристику товару або підприємства в цілому.

Логотип чи торговельна марка?

Ми з вами іноді чуємо вживання терміну «логотип», який часто замінює словосполучення торговельна марка. При цьому найчастіше мається на увазі саме образотворча або комбінована торговельна марка.

Слово «логотип» походить від злиття двох грецьких слів: «logos», що в перекладі означає - мова, слово, пропозицію і «typos», що означає - відбиток.

Отже, вживання терміну «логотип» стосовно тільки до словесної частини, але ніяк не до образотворчої частини торговельної марки. Іншими словами, реєстрація Вашого логотипу проходитиме, як реєстрація словесної торговельної марки.

Реєстрація торговельної марки дає Вам можливість:

отримати свідоцтво про право власності на торговельну марку, при цьому Ви будете володіти такими майновими правами:
- Право на використання  торговельної марки;
- Виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- Виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання та ін.;

поставити на баланс підприємства торговельну марку як нематеріальний актив. Таким чином, Ви зможете забезпечити:
- Залучення необхідних фінансових ресурсів, наприклад, кредиту під заставу торговельної марки;
- Більш ефективну оцінку вартості активів і, як результат, формування оптимальної структури капіталу;
- Оптимізацію оподаткування, тому що торговельна марка зменшує оподатковуваний дохід на суму амортизаційних відрахувань;

розвитку сучасних форм бізнесу на основі передачі прав інтелектуальної власності на торговельну марку (франчайзинг, передача прав за ліцензією, спільна діяльність і т.д.);

отримання права проставляти поряд з торговою маркою попереджувальне маркування: ® - торгова марка зареєстрована в Україні;

тільки при наявності Свідоцтва Україні на торговельну марку можна зареєструвати її як доменне ім'я в зоні "ua";

занесення в митний реєстр і опублікування відомостей про торговельну марку і даних про підприємство в офіційному бюлетені, який розповсюджується в Україні та 32-х країнах світу.

Виробникам товарів і послуг, необхідно знати, які основні характеристики несе в собі торговельна марка.

Отже, торговельна марка, це символ:

• здатний викликати позитивні емоції;
• формуючий певні асоціації;
• дозволяє переключити увагу споживача на невідчутне або уявні відмінності, на переваги товару перед конкурентами;
• який містить інформацію про товар;
• спрощує вибір товару покупцями, роздрібним продавцям і посередникам;
• полегшує обробку замовлень;
• який дозволяє знизити покупцям ризику при виборі товару і здійсненні покупки;
• дозволяє переконати споживача в здійсненні покупки;
• що дає гарантію якості, сталості якості товару;
• який дає додаткову можливість захисту від підробок;
• збільшує споживчу цінність товару для споживача;
• який лежить в основі формування фірмового стилю;
• що дає можливість підвищити достовірність при сегментації ринку (різні лінії товарів);
• що дає можливість створити різноманітність товарів без істотної зміни товарного асортименту;
• який є додатковим стимулом для виробників і продавців в пошуку нових властивостей товарів;
• що дає можливість додаткового захисту від фальсифікації.

                                       Проведення пошуку на тотожність та схожість торговельної марки

Попередній пошук на тотожність та схожість торговельної/торгової марки - це перевірка словесної, зображувальної або комбінованої (спільно словесної і зображувальної) частини знака на можливість його реєстрації.
Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ст. 6 п. 3. "Не можуть бути зареєстровані, як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи поданими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для одних і тих же або схожих з ними товарів і послуг .. . ".

Як ми бачимо, попередній пошук на тотожність і схожість, стає необхідною процедурою перед подачею заявки на реєстрацію торгової марки в Україні.

У той же час, попередній пошук не є обов'язковим етапом в реєстрації торговельної/торгової марки і є рекомендованою процедурою. Важливо знати, що в разі непроведення пошуку на тотожність торговельної/торгової марки, є великий ризик отримати відмову в реєстрації Вашої заявки, що спричинить за собою втрату Вашого часу та грошей.

Фахівці ПАА «Форсайт» допоможуть Вам провести пошук на тотожність і схожість в Україні! Ми оперативно підберемо для Вас підходящий перелік класів МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг), за короткий терміни проведемо попередній пошук на тотожність і схожість Вашого знака.
Після проведення попереднього пошуку на тотожність і схожість, ми надамо Вам сформований звіт, в якому Ви зможете ознайомитися з відображеними в ньому зареєстрованими торговельними/торговими марками, які були виявлені в процесі проведення попереднього пошуку.

Щоб бути впевненим у своєму знаку, перед поданням заявки на реєстрацію, Ви можете замовити у нас процедуру попереднього пошуку на схожість і тотожність, зателефонувавши нам за моб. телефоном: 050-628-66-15, 095-57-49-880 або заповнивши бланк.

Інформація та документи, необхідні для реєстрації торговельної марки:

1. Зображення торговельної марки;
2. -Дані про заявника (ів);
- П.І.Б., адреса (и) для приватної особи;
- Найменування, юридична адреса, код ЄДРПОУ для підприємства;
3. Довіреність, підписана заявником / скріплена печаткою для юридичної особи (може бути надана протягом 2 місяців від дати подання заявки).
4. Список товарів та послуг, щодо яких повинна бути зареєстрована торговельна марка.

Етапи реєстрації торговельної марки:

1. Оформлення і подача заявки в Укрпатент здійснюється протягом 1-3 робочих днів після отримання замовлення.
2. Після подання заявки протягом 1-3 робочих днів Замовник отримує копії поданих матеріалів з відміткою відомства про отримання матеріалів заявки.
Державний збір за подання заявки повинен бути сплачений протягом 2 місяців з дати подання. У разі несплати збору заявка вважається відкликаною.
3. Після оплати збору за подання заявки Укрпатент видає Повідомлення, яке підтверджує, що заявка прийнята до розгляду, із зазначенням дати подання заявки (після закінчення 2 місяців з дати подання). Даний документ можна пред'являти на вимогу контролюючих органів.
4. Після отримання Повідомлення заявка проходить експертизу протягом 12-13 місяців.
5. За бажанням заявника після закінчення 6 місяців з дати подання заявки та за умови оплати відповідного мита в Укрпатент може бути подано клопотання про проведення прискореної експертизи заявки, термін проведення якої складає близько 6-8 тижнів. У разі якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету для подання міжнародної заявки, прискорена експертиза може бути проведена до закінчення 6-місячного періоду.
6. За результатами проведеної експертизи Укрпатент виносить рішення щодо реєстрації торговельної марки. За отримання рішення про реєстрацію марки, мито за реєстрацію марки і видачу свідоцтва повинно бути оплачено протягом 3 місяців. У разі несплати мита заявка вважається відкликаною.
7. Після оплати мита за реєстрацію торговельної марки протягом 2-3 місяців видається свідоцтво. Після отримання свідоцтва власник знака вправі проставляти попереджувальне позначення ®, яке означає, що дана торговельна марка зареєстрована в уповноваженому державному органі та охороняється законом.

Реєстрація торгової марки в Україні передбачає стандартну процедури, яка триває, як правило, до півтора років. Однак, можлива реєстрація торговельних марок із застосуванням прискореної процедури, в цьому випадку реєстрація торговельної марки триває 4 місяці від дати подачи заявки (клопотання) про прискорення процедури реєстрації.

Ми пропонуємо Вам вибрати один з двох можливих термінів реєстрації торгової марки:
Стандартна процедура реєстрації торгової марки, термін виконання 12 - 18 міс.
Прискорена процедура, триває 4 місяця.

Термін дії свідоцтва на торговельну марку - 10 років. Даний термін може бути продовжений на наступні 10 років за умови сплати державного мита протягом останніх 6 місяців дії свідоцтва.

Реєстрація торгової марки в Україні - необхідна процедура для Вашого бізнесу в сучасному світі конкуренції!

                                                      Реєстрація товарного знака (торгової марки) в Росії

Ні для кого не секрет, що держава, з якою у нас най жвавіші торговельні відносини - Росія. У Росії далеко не саме маленьке населення в світі - 143 мільйона чоловік, це в 3 рази більше ніж в Україні. Як бачите, число можливих споживачів Вашої продукції досить таки значне.
У держав були, є і швидше за все, завжди будуть серйозні економічні інтереси (тому підтвердження, товарообіг між країнами склав - 33,5 мільярда доларів за 9 місяців 2012 року!) Враховуючи, що Європа за останні роки знаходиться в умовах кризи, цей інтерес тільки зростає.
Тому, не дивно, що багато підприємців в Україні, які охопили національний ринок, шукають нові шляхи реалізації своїх товарів і послуг саме в Росії, тим самим розширюючи свій бізнес. І початок такого шляху - реєстрація товарного знаку (торгової марки) в Росії!

Процедура реєстрації товарного знака (торгової марки) в Росії

Процедура реєстрації товарного знаку (торгової марки) в Росії буде аналогічна процедурі в Україні. Ми подаємо заявку в Федеральну державну установу «Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам» ФДМ ФІПВ.
Але перш ніж подавати заявку, ми рекомендуємо Вам спочатку провести попередній пошук товарного знаку (торгової марки) на тотожність і схожість. Хоч ця процедура і не є обов'язковою, але заявник повинен знати, що без попереднього пошуку, відмова в реєстрації товарного знака не виключена.

Але повернемося до заявки. Заявка на реєстрацію товарного знака (торгової марки) повинна в себе включати:

• Заповнений бланк Заяви про реєстрацію позначення як товарного знака (торгової марки).
• Зазначені дані заявника, його адреса місцезнаходження або місце проживання, код держави згідно зі стандартом ВОІВ st.3 (UA).
• Само заявлене позначення товарного знаку і його опис.
• До Заяви додається перелік товарів і послуг, для яких проводиться реєстрація товарного знаку.
• Товари і послуги повинні бути згруповані за класами так, як це передбачає Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків.

Експертиза заявки на товарний знак (торгову марку)

ФІПВ проводить експертизу заявки, яка включає в себе формальну експертизу, перевірку правильності змісту заявки, правильності оплати мита, наявності усіх необхідних документів, які повинні докладати до заявки, та експертизу позначення, заявленого в якості товарного знака.
У даній експертизі ФІПВ здійснює перевірку заявленого товарного знака на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію товарними знаками, а також перевірку на предмет відсутності підстав, передбачених у законі, що перешкоджають реєстрації товарного знака.

Термін проведення формальної експертизи - 1 місяць (ст. 1498 ГК РФ).
Термін проведення експертизи заявленого позначення законом не встановлений.

В цілому термін стандартної процедури реєстрації товарного знака (торгової марки) з моменту, коли ми подаємо заявку і до отримання нами свідоцтва про державну реєстрацію, становить від 1 до 1,5 років.

 З лютого 2012 року прискорена реєстрація товарного знака (торгової марки) в Росії скасована!


Термін охорони товарного знака (торгової марки) в Росії

Після успішного закінчення процедури реєстрації, заявник отримує Свідоцтво на товарний знак.

Термін реєстрації товарного знака в Росії - 10 років з дня подачі заявки в ФІПВ. Термін дії охорони може продовжуватися необмежену кількість разів на кожні наступні 10 років після сплати необхідного мита.


Вартість мита та послуг ФІПВ пов'язаних з державною реєстрацією товарного знака і знака обслуговування

Вартість мита і послуг в Роспатенті істотно зросли, тому ми наводимо останні взяті нами дані з офіційного сайту ФІПВ.

Вартість мита ФІПВ:

Мито за реєстрацію заявки на реєстрацію товарного знака, і прийняття рішення за результатами формальної експертизи - 2700 рублів

Мито за подачу Заявки на реєстрацію товарного знаку в одному класі МКТП та проведення експертизи позначення, заявленого в якості товарного знака - 11500 рублів

Мито за подачу Заявки на реєстрацію товарного знака за кожен наступний клас понад один - 2050 рублів

Мито за реєстрацію товарного знака та видачу на нього свідоцтва - 16200 рублів

Вартість послуг ФІПВ:

1. Проведення пошуку за одним словесним позначенням протягом одного місяця:

в одному класі МКТП: 4000 руб., ПДВ 18% - 720 руб., разом - 4720 руб.;
за кожний клас МКТП понад один додатково: 1000 руб., ПДВ 18% - 180 руб., разом - 1180 руб.;

2. Проведення пошуку за одним образотворчим позначенням протягом одного місяця:

в одному класі МКТП: 7000 руб., ПДВ 18% - 1260 руб., разом - 8260 руб.;
за кожний клас МКТП понад один додатково: 1500 руб., ПДВ 18% - 270 руб., разом - 1770 руб.;

3. Проведення пошуку протягом одного місяця за одним комбінованим позначенням, що вимагає на прохання замовника проведення самостійних пошуків по словесного і зображувального позначень, ціна послуги встановлюється:

- Для словесного позначення - відповідно до пункту 1;
- Для образотворчого позначення - відповідно до пункту 2;

4. Проведення пошуку протягом одного місяця за композиційно складним образотворчим позначенням, що включає кілька образотворчих фрагментів, який вимагає проведення кількох самостійних пошуків (етикетки і т.п.), ціна послуги збільшується на 20% у порівнянні із зазначеною в пунктах 1 і 2, за кожний фрагмент, зазначений замовником.

На прохання замовника, можна провести пошук товарного знака (торгової марки) протягом 14 календарних днів, ціна послуги Роспатенту збільшується в 2 рази, а також протягом 5 днів - в 3 рази.

Проведення пошуку на тотожність, істотно знижує вірогідність відмови в реєстрації товарного знака (торгової марки).

Фахівці нашої компанії допоможуть Вам зареєструвати торгову марки в Україні та товарний знак в Росії!
Ви можете задати питання спеціалісту:
заповнивши бланк,
написавши нам по електронній пошті info@foresight-agency.com
або просто зателефонувавши на моб.тел.: 050-628-66-15, 096-451-47-41