ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ
Патентно-аналітичне агентство "Форсайт"

Україна, м. Харків,
E-mail: info@foresight-agency.com
paaf@ukr.net
Vodafone 050-628-66-15
Київстар 096-451-47-41
Продаж медобладнання: 
099-791-96-42, 096-978-14-68

ОФІЦІЙНІ ЗБОРИ І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ АГЕНТСТВА

№ п/п Вид послуги Офіційний збір, грн. Вартість послуг, грн.
 фізична особа юр. особа

 Патентування винаходів і корисних моделей   
 
 1 Підготовка та подача заявки на винахід 40 800 5500
1.1 Підготовка та подача заявки на корисну модель 40800  3500
 1.1 - додатково за кожен пункт формули більше 3-х 16 160 -
 2 Проведення кваліфікаційної експертизи винаходу 600 6000 500
 2.1 - додатково за кожен незалежний пункт формули 600 6000 -
 3 Публікація про видачу патенту на винахід
 40 400 -
4Публікація про видачу патенту на корисну модель
 120 600
 5 Ведення діловодства та отримання патенту на винахід (корисну модель)  17 500
 6 Патентні дослідження в Україні
  - 2000
 7 Прискорена експертиза  4464 2000
Міжнародне патентування винаходів за процедурою PCT
 8 Підготовка та подання заявки на винахід (корисну модель), ведення діловодства до міжнародної публікації заявки 387 USD / 1760 USD
 6 000 - для фізичних осіб;
10 000 - для юридичних осіб
 8.1 додатково за оплату мит та обов'язкових платежів - 200
9 Попередні патентні дослідження (за бажанням замовника) -від 4000

Патентування промислових зразків
    
 1 Підготовка та подача заявки на промисловий зразок 320 1600 2200
 1.1 - додатково за кожний варіант з другого по десятий 40 200 200
 1.2 - додатково за кожний варіант більше десяти 140 700 300
 2 За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вид промислового зразка в ч / б зображенні 60 300 -
 2.1 - додатково за публікацію у кольоровому зображенні 40 200 -
 3 Ведення діловодства та отримання патенту на промисловий зразок  17
 300
 4 Прискорена експертиза (3 місяці)1000
 1000
 5Патентні дослідження промислового зразка в Україні - 1000

 Реєстрація торговельної марки   
 
Основні платежі:     
 1 Підготовка та подача заявки на торговельну марку одним заявником за один клас МКТП4000  2000
 1.1 - додатково за кожен наступний клас МКТП4000 -
 1.2 - додатково за подачу кольорового зображення торгової марки1000   -
 2 Публікація про видачу свідоцтва на торговельну марку в ч / б зображенні за кожний клас МКТП600 
 -
 2.1 - додатково за публікацію кольорового зображення торгової марки200 
 -
 3 Ведення діловодства та отримання свідоцтва на торговельну марку85   -
 4 Проведення пошуку на тотожність і схожість із зареєстрованими та поданими на реєстрацію торговими марками-  1500
Додаткові платежі:     
 5Прискорена експертиза (7-7,5 місяців від дати подання заявки): 
 5.1 - по словесному або образотворчому позначенні в одному класі МКТП   5220 1200
 5.1.1 - додатково за кожен наступний клас612 -
 5.2 - по комбінованному позначенні в одному класі МКТП9396 1200
 5.2.1 - додатково за кожен наступний клас960 -
Продовження реєстрації торговельної марки в Україні:
 6 Процедура продовження реєстрації торговельної марки протягом 6 місяців до закінчення терміну дії торгової марки 12000 1500
 6.1- додатково за кожний наступний клас МКТУ 1200 -
 6.2 За продовження терміну дії свідоцтва на торговельну марку, власниками якого є кілька осіб 130% від суми мита за пунктом 6 -
 7 Процедура продовження реєстрації торговельної марки протягом 6 місяців після закінчення терміну дії торгової марки 18000 1800
7.1- додатково за кожен наступний клас МКТУ 1800
 7.2 За продовження терміну дії свідоцтва на торгову марку, власниками якого є кілька осіб 150% від суми мита за пунктом 7
    Реєстрація торговельної марки за Мадридською угодою та Мадридським протоколом
 10 Підготовка та подання заявки на реєстрацію торговельної марки за Мадридською системою калькулятор WIPO
 від 6000
 10.1 - додатково за оплату збору Укрпатента 2400 200
    
 Реєстрація авторського права

 1 Підготовка та подача заявки на реєстрацію авторського права на твір для фізичних осіб
 263, 50
 2000
2Підготовка та подача заявки на реєстрацію авторського права на твір для юридичних осіб  535, 50
 3000
 3 Підготовка та реєстрація договорів про передачу прав на твір 72,25 195,50від 2500

Захист прав інтелектуальної власності   
  
Досудово-претензійна діяльність
 1 Підготовка претензійних листів - -від  1500
 2 Ведення переговорів з контрагентами Замовника - - від 2000
Консультації
 3 Консультація спеціаліста з питань інтелектуальної власності (40 хв.)
 - - 500
4Консультації з наданням письмових роз'яснень з посиланнями на нормативно-правові акти (за потребою) від 800

Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності

     Розробка договорів в Україні
 1 Розробка ліцензійного договору на будь-який вид інтелектуальної власності від 2000
 2 Розробка договору про передачу права власності на об'єкт інтелектуальної власності 2500
 3 Реєстрація ліцензійного договору у Національному органі інтелектуальної власності 1000

Внесення об'єктів інтелектуальної власності до митного реєстру

     Внесення ОІВ до Митного реєстру України
 1 Підготовка та подання документів на реєстрацію ОІВ у митному реєстрі 3000
 2 Ведення справ із Фіскальною службою України кас. Митного реєстру 600

Послуги у сфері медичного права

     Ліцензування медичної практики для фізичних осіб
 1 Оформлення ліцензії фізичній особі-підприємцю (до 5-ти спеціальностей)
3028
 від 7000
2Повідомлення в МОЗ України у зв'язку із доповненням лікарськими спеціальностями (в залежності від кількості спеціальностей)
- від 3500
 3Повідомлення в МОЗ України у зв'язку із відкриттям відокремленого структурного підрозділ (до 5-ти спеціальностей)
-від 6000
 4Повідомлення про внесення кадрових змін в Відомості
- від 1500
Ліцензування медичної практики для юридичних осіб приватної, державної та комунальної форм власності     
1Оформлення ліцензії закладу охорони здоров'я залежно від кількості заявлених спеціальностей, працівників та адрес провадження діяльності3028
 від 9000
 2 Повідомлення в МОЗ України у зв'язку із відкриттям відокремленого структурного підрозділу окремо від основної ліцензії залежно від кількості заявлених спеціальностей- від 8000
 3 Повідомлення в МОЗ України у зв'язку із розширенням спеціальностей- від 4500
4Повідомлення про внесення кадрових змін в Відомості-від 2500