ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ
Патентно-аналітичне агентство "Форсайт"

Україна, м. Харків,
E-mail: info@foresight-agency.com
paaf@ukr.net
Vodafone 050-628-66-15
Київстар 096-451-47-41
Продаж медобладнання: 
099-791-96-42, 096-978-14-68

Ліцензування медичної практики

 Ліцензія на медичну практику 2024. Ліцензія на медичну діяльність. Отримання ліцензії з медичної практики    

Увага! Шановні клієнти, просимо Вас ознайомитися з Порядком отримання права на провадження господарської діяльності з медичної практики в період дії воєнного стану.
Скачати Порядок отримання права на провадження господарської діяльності з медичної практики в період дії воєнного стану

Ліцензування медпрактики
- засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів (Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності").
Провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності ліцензії (Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 р.).
Ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики може отримати лише суб'єкт господарювання - зареєстровані юридичні особи або фізичні особи-підприємці. Найменування закладу охорони здоров'я повинно відповідати найменуванню у переліку закладів, затвердженому МОЗ (наказ МОЗ України №385 від 28.10.2002 р.)
Ліцензування медичної діяльності - це процедура, яка спрямована на отримання дозволу, на здійснення діяльності з надання медичних послуг. Згідно з чинним в Україні законодавством медична практика відноситься до видів господарської діяльності, які дозволено здійснювати тільки при наявності ліцензії, яку видає Орган ліцензування. Органом ліцензування у сфері медичної діяльності є Міністерство охорони здоров'я України.
Ліцензія на здійснення медичної практики - документ державного зразка, який засвідчить право ліцензіата на здійснення медичної практики за умови виконання ним кваліфікаційних, організаційних та інших спеціальних вимог, встановлених Ліцензійними умовами.

Згідно з чинним законодавством, ліцензія на медпрактику дає право юридичній або фізичній особі-підприємцю надавати медичні послуги на відповідній території (місце ведення діяльності) - безстроково.

Увага! Постановою КМУ України № 285 від 02.03.2016 р. були прийняті нові ліцензійні умови з медичної практики, які вступили в силу від 22.04.2016 р.
Цей нормативний акт значно спростив даний вид діяльності. З Ліцензійних умов виключено більшість суперечливих положень, які були в попередній редакції документа і створювали масу проблем для ліцензіатів і заявників майже на всіх етапах ліцензування. Багато формулювання стали більш компромісними, з'явилися альтернативи. Особливо варто відзначити спрощені "Відомості про матеріально-технічній базі та наявності персоналу" і відсутність "Списки нормативних актів і статистичних форм", які раніше подавалися в попередній редакції Ліцензійних умов. Значним спрощенням піддалися кадрові питання і вимоги до персоналу. Наразі трудові відносини з медичним персоналом при первинному отриманні ліцензії можна оформляти протягом одного місяця.

Отримання ліцензії на медичну практику


Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ України № 285 від 02.03.2016 р, суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з медичної практики, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до МОЗ України із заявою про видачу ліцензії за формою, наведеною в додатку 1 до Ліцензійних умов, і подає до органу ліцензування такий перелік документів для отримання ліцензії на медичну практику, а саме:
  • заяву на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;
  • відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня.

Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом.

Спосіб подання документів до органу ліцензування та отримання рішення за вибором здобувача:

1) нарочно
2) поштовим відправленням описом вкладення
3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

Видача ліцензії на медичну практику

За результатами розгляду документів, Ліцензійна комісія МОЗ України приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на медичну практику. Оформляється рішення протоколом. Заявника письмово повідомляють про результати розгляду. Як правило, термін розгляду документів часто затягується. Крім того, Ліцензійна комісія може залишити документи без розгляду до усунення виявлених недоліків.

Дізнатися про результати засідань комісії МОЗ України можна в розділі "Прийняті рішення" на офіційному сайті МОЗ.

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії. У разі невнесення плати за видачу ліцензії протягом 10 днів з дати прийняття рішення про видачу ліцензії, орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.

Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті.

Єдине вікно МОЗ

З 12.06.2017 року прийом документів та видача ліцензій на медичну практику здійснюється Центром адміністративних послуг МОЗ України "Єдине вікно" за адресою: м Київ, вул. Смоленська, 10, телефон (044) 451-79-02.

Переоформлення ліцензії на медичну практику

У разі наявності підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом одного місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії. 
Підставою для переоформлення ліцензії є:
- зміна найменування юридичної особи;
- зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця.
Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню. Переоформлення ліцензії - безкоштовно.
  
Новий Закон України від 02.03.2015 №222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" з 29 червня 2015 набув чинності і привніс наступні нововведення для ліцензіатів:

  • Заява про видачу (переоформлення) ліцензії може бути подано не тільки на руки, але і поштовим відправленням з описом вкладення.
  • Право на здійснення певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, підприємство набуває з моменту внесення відповідних даних до ЄДР.
  • Плата за видачу ліцензії вноситься до Державного бюджету, на сьогоднішній день плата за видачу ліцензії - 2102 грн.
  • У разі невнесення плати за видачу ліцензії протягом 10 днів з дати прийняття рішення про видачу ліцензії, орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.
  • Ліцензіат зобов'язаний повідомляти про всі зміни даних, які були визначені в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.
  • У разі, якщо орган ліцензування доповнює перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат зобов'язаний подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік.
  • У разі зміни назви юридичної особи (крім реорганізації) або зміни прізвища фізичної особи, ліцензіат повинен протягом місяця подати заяву про переоформлення ліцензії. Не переоформлена в строк ліцензія - недійсний і підлягає анулюванню.
  • Переоформлення ліцензії - безкоштовно.

Завантажити новий Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Увага! C 1-го січня 2017 року набули чинності внесені зміни до Закону України від 2 березня 2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", які встановлюють нові підходи до регулювання правовідносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності, а саме:

скасовується оформлення ліцензії, як документа в паперовій формі, і передбачається засвідчення факту видачі ліцензії шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та відображення відповідної інформації у виписці з цього реєстру, яка видається суб'єкту господарювання безкоштовно;

• скасовується переоформлення ліцензії у разі зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, в зв'язку з відображенням відповідної інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

• скасовується повідомлення в паперовій формі органом ліцензування здобувача ліцензії або ліцензіата про прийняті ним рішення (зокрема, про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії або про видачу ліцензії, анулювання ліцензії) і передбачається оприлюднення цих рішень на порталі електронних сервісів.

Увага!
13.03.2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1105, якою внесено зміни до Додатка 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Нове для шукачів ліцензії на медичну практику буде те, що тепер не потрібен Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єктів (приміщень), в яких буде надаватися медична допомога і практикувати заявлені медичні фахівці. Однак варто врахувати, вказане спрощення стосується виключно суб'єктів господарювання, які звертаються за отриманням ліцензії і надають первинну медичну допомогу.

НОВИЙ ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗМІНУ ДАНИХ В МОЗ УКРАЇНИ

Для ліцензіатів МОЗ України запровадило новий порядок розгляду повідомлень, що надаються ліцензіатами на виконання вимог законодавства у сфері ліцензування. На даний момент повідомлення слід подати у відповідній формі, яку Ви можете завантажити за цим посиланням.

Повідомлення про всі зміни даних, зазначених у заяві, документи та відомості, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, які подаються ліцензіатами на виконання вимог законодавства у сфері ліцензування, тепер будуть приєднувати до ліцензійних справ без затвердження окремих рішень.

Крім цього, ліцензіати зможуть самостійно відстежувати, чи були розглянуті їх повідомлення у відповідному реєстрі на сайті МОЗ України в розділі «Ліцензування», а саме у вкладці «Реєстр повідомлень».

Патентно-аналітичне агентство «Форсайт» надає послуги з отримання ліцензії на медичну практику для фірм і приватних лікарів з будь-якого регіону України! Ми готові надати Вам безкоштовні консультації з усіх питань, пов'язаних із підготовкою документів на отримання ліцензії на медичну практику.


Ліцензування медичної практикиУмови співпраці з агентством:
1) підписання договору про надання консультацій та послуг;
2) підписання доручення на надання Ваших інтересів;
3) внесення передоплати згідно з договором;
4) допомога у формуванні необхідного пакету документів та його подача в орган ліцензування;
5) отримання Вашої ліцензії


ЗАМОВИТИ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ МОЖНА:
Надіславши листа на E-mail: info@foresight-agency.com;
Зателефонувавши за номером: +38 050-628-66-15
За допомогою форми замовлення послуг.

Див. також Акредитація медичних закладів