ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ
Патентно-аналітичне агентство "Форсайт"

Україна, м. Харків,
E-mail: info@foresight-agency.com
paaf@ukr.net
МТС 050-628-66-15
Київстар 096-451-47-41
Продаж медобладнання: 
099-791-96-42, 096-978-14-68

Технологічний аудит


Технологічний аудит - пошук розробок, технологій та об'єктів інтелектуальної власності на підприємствах, їх подальша капіталізація через забезпечення правової охорони та трансферу технологій.
Технологічний аудит організації є однією з головних функцій системи комерціалізації наукових досліджень.
Технологічний аудит - це перевірка технологічних методів, прийомів і процедур, які використовуються організацією з метою оцінки їх продуктивності і ефективності.
Технологічний аудит - це оцінка комерційного потенціалу і перспектив комерціалізації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виявлення можливостей комерціалізації знань, розробки рекомендацій щодо поліпшення управління інтелектуальною власністю і розстановці пріоритетів використання ресурсів для її комерціалізації. В цьому відношенні аудит - складова загального стратегічного планування в організації і є невід'ємною від нього.
Завдання технологічного аудиту - забезпечення відбору, концентрації та оптимізації використання ресурсів підприємств для комерціалізації найбільш перспективних розробок.
Технологічний аудит є фільтром, який забезпечує відбір розробок з найбільш комерційним потенціалом і дає можливість оптимізувати витрати на реалізацію проектів.

Структура технологічного аудиту:
- збір інформації
- аналіз інформації
- синтез (розробка рекомендацій)
- складання звіту.

Інвентаризація інтелектуальної власності - один з елементів технологічного аудиту, але під час його проведення слід також задати фундаментальні для розвитку організації питання:
Чи існує розроблена політика по наукових дослідженнях, яка дозволяє приймати рішення про розробку технології у себе або йде мова про її покупку?
Чи оптимально збудована система управління нематеріальними активами?
Чи використовується з повною перевагою інтелектуальна власність - тобто, які зусилля додаються для кращого розуміння ринків і оцінки оптимального шляху до комерціалізації?

Після успішного завершення технологічного аудиту, звіт і рекомендації, які містяться в ньому, обговорюються з керівництвом компанії, що веде до прийняття рішень - затвердження плану дій - реалізації дій.
Найважливішим завданням технологічного аудиту є оптимізація інноваційного потоку комерційно перспективних розробок.
У результаті проведення технологічного аудиту та після одержання експертної оцінки складається план дій щодо підвищення ефективності використання об'єктів інтелектуальної власності, формується пакет бізнес-пропозицій і рекомендацій.

Якщо Ви ще не проводили аудит інтелектуальної власності у Вашій компанії - зробіть це, тому що результати аудиту дозволять Вам:
- замінити інтелектуальну власність (бренди, торговельні марки, товарні знаки) реальними грошовими коштами;
- сформувати статутний капітал без відволікання грошових коштів;
- документально підтвердити право власності і поставити об'єкти інтелектуальної власності на баланс в якості майна підприємства;
- амортизувати інтелектуальну власність у нематеріальних активах підприємства;
- визначити ринкову вартість авторської винагороди для виплати авторам і власникам інтелектуальної власності;
- придбати або продати інтелектуальну власність на найбільш вигідних для Вас умовах;
- володіти достовірними даними про реальну вартість Ваших нематеріальних активів при здійсненні трансакцій (відчуженні, внесенні до статутного фонду, передачі в заставу тощо);
- мати додаткові доходи від передачі прав на використання інтелектуальної власності.
Зробити замовлення на проведення технологічного аудиту

Ви можете задати питання спеціалісту:
написавши нам по електронній пошті info@foresight-agency.com
або просто зателефонувавши на моб.тел. 099-774-12-25