ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ
Патентно-аналітичне агентство "Форсайт"

Україна, м. Харків,
E-mail: info@foresight-agency.com
paaf@ukr.net
МТС 050-628-66-15
Київстар 096-451-47-41
Продаж медобладнання: 
099-791-96-42, 096-978-14-68

Складання та реєстрація договорів франчайзингу


Серед договорів на передачу прав в останні десятиліття широкого застосування в країнах з розвиненою економікою придбав договір франчайзингу, або як ще його називають в Україні - комерційної концесії.
Предметом договору комерційної концесії згідно з ч. 1 ст. 1116 ГКУ є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації. Тобто предмет такого договору має комплексний характер. Його основою є комплекс виключних прав, закріплений за правовласником.
До об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть бути передані юридичною особою в рамках договору комерційної концесії, належать права на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, твори, комерційні таємниці, комп'ютерні програми. Також це можуть бути комерційні знаки, які представляють собою загальновідомі найменування підприємця чи результатів його діяльності. Другу групу індивідуалізації правовласника складають певні послуги, які здійснюються під егідою відповідної торгової марки або знака обслуговування. Особливістю предмета договору комерційної концесії є можливість використання належної правовласникові комерційної інформації (ноу-хау), його ділової репутації і комерційного досвіду, у тому числі у вигляді відповідної документації щодо організації та ведення підприємницької діяльності.
Договір комерційної концесії має певні особливості. По-перше, його використання можливе виключно у сфері підприємництва. Учасниками, тобто сторонами договору, можуть бути лише суб'єкти підприємницької діяльності. Ця умова ставить договір комерційної концесії в ряд суто підприємницьких договорів. Відносини між його учасниками регулюються спеціальними приписами цивільного та господарського законодавства.
Франчайзинг - це організація бізнесу, в якій компанія (франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту і послуг цієї компанії. Франчайзі зобов'язується продавати цей продукт чи послуги по заздалегідь визначених законах і правилах ведення бізнесу, які встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл використовувати ім'я компанії, її репутацію, продукт і послуги, маркетингові технології, експертизу, і механізми підтримки. Таким чином, виконання правил не є недоліком, навпаки, дотримання правил означає, що франчайзі має прекрасну можливість отримати прибуток і зрозуміти вигідність свого вкладення. Щоб отримати такі права, франчайзі робить первісний внесок франчайзеру, а потім виплачує щомісячні внески. Це свого роду оренда, тому що франчайзі ніколи не є повним власником товарного знаку, а просто має право використовувати товарний знак на період виплати щомісячних внесків. Суми цих внесків обмовляються в франчайзинговому договорі (контракті) і є предметом переговорів. Франчайзинговий пакет (повна система ведення бізнесу, передана франчайзі) дозволяє відповідному підприємцю вести свій бізнес успішно, навіть не маючи попереднього досвіду, чи знань навчання в даній області.
Франчайзер - це компанія, яка видає ліцензію або передає право на користування своїм товарним знаком, ноу-хау й операційними системами. Наприклад, франчайзер створює успішний продукт чи послуги, скажімо, особливий стиль роботи ресторану швидкого харчування. Франчайзер досліджує, і розвиває бізнес, витрачає гроші на просування бізнесу, створює гарну репутацію і в пізнаваний імідж (так званий "бренднейм"). Після того, як компанія довела працездатність своєї бізнес концепції й успішну відтворюваність цього бізнесу, вона може почати пропонувати підприємцям, які хочуть повторити подібний успіх, купити її франшизу.
Франчайзі - це людина або компанія, яка купує можливість навчання і допомогу при створенні бізнесу у франчайзера і виплачує сервісну плату (роялті) за використання товарного знака, ноу-хау і системи ведення робіт франчайзера. Франчайзі сам оплачує витрати на створення бізнесу. Дуже часто франчайзер надає дуже вигідні знижки на важливі постачання (матеріали, видаткові кошти). Ці знижки завжди дають можливість франчайзі купувати продукти у франчайзера по більш низькій ціні, і таким чином це коштує дешевше, ніж розвивати бізнес без франчайзера. Франчайзі робить первісний внесок за допомогу по створенню і відкриттю бізнесу. Франчайзі приймає на себе обов'язок виплачувати щомісячні внески за право користування торговим знаком і бізнес системою, за підтримку, навчання і консалтінг, що надаються франчайзером. Якщо все йде за планом, то франчайзі веде успішний бізнес, і його прибуток перевершує витрати.
Франшиза - це повна бізнес-система, яку франчайзер продає франчайзі. Іншою назвою для подібної системи служить франчайзинговий пакет, який зазвичай включає посібники по веденню робіт і інші важливі матеріали, що належать франчайзеру. Будь-який вид бізнесу можна перетворити у франшизу. Міжнародна Асоціація Франчайзингу виділяє 70 галузей господарства, в яких можна використовувати методи франчайзингу.
Франчайзингові взаємини можуть бути прибутковими для обох сторін. Франчайзі зацікавлений у максимальних продажах при мінімальних витратах. Франчайзі повинний виконувати правила ведення бізнесу по франшизі і брати участь у рекламних і маркетингових компаніях, проведених франчайзером. Франчайзер зосереджено працює над тим, щоб лідирувати в конкурентній боротьбі, що було б дуже важко зробити одному франчайзі. Франчайзер надає необхідну підтримку, з тим, щоб франчайзі міг приділяти всю увагу своїм щоденним операціям.
Для того щоб досягти такого рівня взаємодії і захисту з боку франчайзера, франчайзі повинен сформувати особливі взаємини з франчайзером. Ці взаємини є досить складними, але ця ситуація порівнянна з положенням президента, якому допомагає група експертів з усіх важливих питань. Президентом є франчайзі. Президент відповідає за даний бізнес. Але президент ніколи не є абсолютним фахівцем у всьому. У президента є завжди група радників, які є експертами з технічних питань. Ці люди розуміють, що президент усвідомлює їх авторитет і досвід і буде дотримуватися їхніх рекомендацій. Щоб стати президентом, франчайзі повинен виконати сім умов:
  • Повністю прийняти точку зору франчайзера, його цілі та цінності в даному бізнесі.
  • Довіряти і поважати франчайзера й в свою чергу формувати повагу і довіру франчайзера до себе.
  • Приймати чітко встановлені правила й обов'язки, описані в договорі, оскільки після підписання договору вони не підлягають ніяким змінам чи доповненням.
  • Прагнути працювати і спілкуватися з франчайзером.
  • Зв'язати себе певними зобов'язаннями з бізнесом, бути вірним йому як в добрі і погані часи.
  • Слідувати операційним процедурам і стандартам, встановленим франчайзером.
  • Стати частиною системи шляхом внесення в бізнес нових ідей (за згодою франчайзера) і постійного вкладання зусиль у бізнес.

Будь-який зацікавлений в покупці франшизи повинен вирішити, чи є для нього прийнятними такі взаємини. Коли франчайзер бере на себе зобов'язання по відношенню до франчайзі і приймає підприємця як франчайзі, франчайзер таким чином говорить: "Я довіряю вам, ви є хорошим вкладенням для нас, я вірю в те, що ви будете виконувати закони франшизи, а я обіцяю, якщо ви будете слідувати законам франшизи і приймати наш досвід і знання, ми захистимо ваш бізнес і зробимо вас багатим і щасливим ". Можна різними способами одержати дозвіл, щоб стати франчайзі, найбільш поширеними способами є:
Прямий франчайзинг. Франчайзер продає франшизу безпосередньо місцевому підприємцю (франчайзі). Це найкращий спосіб, щоб забезпечити гарну взаємозв'язок між франчайзером і франчайзі. У випадку з міжнародним франчайзингом, де географічне відстань між франчайзером і франчайзі велика, недоліком такого методу може бути відсутність підтримки на місцевому рівні і менше уваги до місцевих особливостей. Багато дрібних франчайзерів не вдаються до такої форми франчайзингу, тому що йде багато часу і зусиль на підтримку таких франчайзі. Великі франчайзери використовують таку систему з метою дослідження ринку та умов ведення бізнесу в даній країні.
Майстер франшиза. Відносини по майстерні франшизі виникають, коли міжнародний франчайзер продає виключні права на розвиток усієї системи на території всієї країни одному франчайзі. Такий тип франчайзі називається власник майстерні ліцензії. Таки чином, франчайзі стає франчайзером в даній країні, продаючи і пропонуючи франшизи іншим підприємцям і збираючи з них сервісну плату (роялті). Це часто відбувається, коли існує очевидний попит на франшизу. В такому випадку франчайзер не турбується про те, чи буде його бізнес розвиватися успішно чи ні. Замість цього франчайзер шукає добре забезпеченого місцевого підприємця, що володіє організацією, яка дозволить йому зробити систему франчайзера успішно працюючою концепцією на території всієї країни.
Найбільше додаток франчайзинг має у сфері послуг: індустрія туризму, сервіс побутової техніки, система швидкого харчування, пральня, автосервіс. Найбільш відомими фірмами, які використовують франчайзинг, є,: McDonald's, Xerox, Coca - Cola, Ford, Hilton, Zinger, Kentucky Fried Chicken, Perkits Yogurt, Great American Cookie, Holliday Inn, Pronuptia.

Ви можете задати питання спеціалісту:
заповнивши бланк,
написавши нам по електронній пошті info@foresight-agency.com
або просто зателефонувавши нам на моб. тел. 099-774-12-25