ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ
Патентно-аналітичне агентство "Форсайт"

Україна, м. Харків,
E-mail: info@foresight-agency.com
paaf@ukr.net
МТС 050-628-66-15
Київстар 096-451-47-41
Продаж медобладнання: 
050-628-66-15

Комерціалізація інтелектуальної власності             Знаєте, що приносить мені найбільше задоволення? Бачити, як приходять дивіденди від вкладених мною зусиль.                                                                                                       
                                                                                                                                                                    (Джон Девісон Рокфеллер)

Комерціалізація інтелектуальної власності - процес використання продуктів інтелектуальної праці в комерційній діяльності підприємств та організацій. Даний процес включає дії господарюючих суб'єктів з придбання та відчуження прав на інтелектуальну власність, що формує ринок нематеріальних активів. Простіше кажучи, передача прав інтелектуальної власності від власника до власника на оплатній основі. Але комерціалізація інтелектуальної власності це не тільки купівля і продаж прав, для власників це ще і можливість використання цих прав в якості, наприклад, внеску в статутний капітал або застави по кредиту.

Таким чином, будучи власником прав на інтелектуальну власність, їх володар має цілком вимірюваний капітал. Так само як і будь-яке підприємство, маючи матеріальні та нематеріальні активи, оперує обома категоріями ресурсів для отримання вигоди. Нематеріальними активами прийнято вважати будь-які види інтелектуальної власності, володіння якими тривалий період приносить підприємству-власнику прибуток. Інтелектуальна власність повинна приносити відчутний прибуток, але для цього її необхідно використовувати, ввести в господарський обіг. Результати науково-технічної діяльності можуть бути представлені у вигляді ідеї, ще не маючої ніякого матеріального втілення. Законне введення у господарський обіг результатів науково-технічної діяльності, у тому числі й об'єктів інтелектуальної власності, можливе лише після оформлення у встановленому державою порядку прав на їх використання, застосування, розпорядження ними. Інакше стають неможливими захист від недобросовісної конкуренції і відносини з передачі прав з отриманням матеріальної вигоди.

На жаль, більшість вітчизняних фахівців ще не зовсім розуміють значення того внеску, який в умовах ринкової економіки вносять об'єкти інтелектуальної власності в процес виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції, і їх правової охорони.
Інтелектуальний потенціал об'єктів інтелектуальної власності часто не знаходить собі застосування в першу чергу через те, що самі творці не можуть правильно визначити форму використання створеного нововведення, вибрати сферу його застосування і коло потенційних споживачів.
Успішно реалізувати права на об'єкти інтелектуальної власності можна тільки при професійному управлінні інтелектуальною власністю фірм (підприємств, установ). Основними завданнями в стратегічному управлінні інтелектуальною власністю є:

  • облік, систематизація та аналіз використання об'єктів інтелектуальної власності;
  • визначення домінуючого об'єкта в перспективному плануванні діяльності фірми (підприємства, установи);
  • здійснення правової охорони об'єктів інтелектуальної власності;
  • визначення об'єктів інтелектуальної власності, що пропонуються до реалізації, і їх комерціалізація;
  • припинення порушень виключних прав.

Одним з важливих прийомів комерційного використання винаходів є регулярний перегляд невикористовуваних у виробництві власних розробок та технологій з подальшою пропозицією щодо їх продажу. Наприклад, підприємства і фірми розташовують невикористовуваними технологіями, що представляють значний інтерес для інших фірм. Такі технології є результатом розробки, що не знайшла застосування у своїх стінах, або ж представляють собою побічний продукт основного проекту. Їх продаж не вимагає ні додаткових капіталовкладень, ні будь-яких інших істотних витрат, але може принести прибуток.
Відповідно до Державного стандарту П (С) БО-8 «Нематеріальні активи», об'єкти інтелектуальної власності відносяться до нематеріальних активів і можуть бути поділені на дві групи, які:

  • можуть бути відображені на балансі юридичної особи;
  • не можуть бути відображені на балансі юридичної особи.

Придбаний або отриманий об'єкт інтелектуальної власності відображається на балансі юридичної особи в тому випадку, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, обумовлених його використанням. А це може бути тоді, коли юридична особа має:
намір, технічну можливість та ресурси для доведення об'єкта інтелектуальної власності до стану, в якому він придатний для реалізації або використання;
можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання такого активу.
В інших випадках витрати на створення об'єктів інтелектуальної власності стосуються витрат звітного періоду.
На сьогодні аналіз фінансового стану фірм (підприємств, установ) науково-технологічного комплексу вказує на відсутність обліку на їх балансах нематеріальних активів (результатів науково-дослідних робіт, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, програмного забезпечення, баз даних тощо). Це завдає значної економічної шкоди державним інтересам, зокрема, через безконтрольне використання об'єктів інтелектуальної власності, які були створені в попередній період за рахунок державних коштів. Наприклад, мають місце аж ніяк не поодинокі факти створення підприємств, у тому числі і приватного сектора, які безоплатно використовують наукові досягнення держави, отримуючи при цьому значні прибутки.
Крім того, в ході проведення приватизації та реструктуризації підприємств, установ науково-технологічного комплексу, у статутних фондах новостворених структур практично не враховуються права на об'єкти інтелектуальної власності.
Недосконалість існуючої відповідної законодавчої бази для врегулювання українського ринку інтелектуальної власності дає можливість представникам закордонних фірм практично безперешкодно використовувати результати вітчизняних науково-технічних розробок, в тому числі, створених за кошти державного бюджету України. Значна частина отриманих в Україні наукових результатів не патентується, а залишаючись без попиту в Україну, публікується у відкритих виданнях, передається за кордон безпосередньо науковими установами або недержавними структурами.

Ви можете задати питання спеціалісту:
заповнивши бланк,
написавши нам по електронній пошті info@foresight-agency.com
або просто зателефонувавши на моб. тел. 099-774-12-25
height=